สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล : มหาวิทยาลัยมหิดล.
25/25 พุทธมณฑลสาย 4, ศาลายา, นครปฐม 73170,  Fax. (+66) 2-441-1013 : Tel.(+66) 2-441-9003-7

Institute of Molecular Biosciences(MB) : Mahidol University.
25/25 Phuttamonthon 4 Road, Salaya, Nakhon Pathom 73170, Thailand. Fax. (+66) 2-441-1013 :Tel.(+66) 2-441-9003-7
View My Stats