ลงทะเบียนอบรมสัมมนาวิชาการออนไลน์


หลักสูตร "การใช้และการดูแลเครื่องมือแพทย์ในหอผู้ป่วยวิกฤติสำหรับพยาบาล" รุ่นที่ 37 และ 38


ศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ประจำปี พ.ศ. 2561


ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณสิรินทร์ พิบูลนิยม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

กรุณายืนยันการเข้าร่วมตอบแบบสำรวจโดยการตอบคำถามด้านล่าง แลัวคลิก ดำเนินการต่อ

captcha