แบบสำรวจนี้ปิดการรับข้อมูลแล้ว

กรุณาติดต่อ Jom ( stjst@mahidol.ac.th ) เพื่อรับความช่วยเหลือเพิ่มเติม.