ข่าวทั้งหมด

  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

Special Seminar in Neuroscience “Molecular approaches to achieve healthy aging”

งานจ้างออกแบบโครงการงานปรับปรุงอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพื่อเป็น Co-working space and maker space มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประเมินพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร
(Executive Function) ในเด็กปฐมวัย

“โครงการให้ความรู้โรค ธาลัสซีเมียประจำปี 2562”

Microbiome Training

   Online application open Now – April 30, 2019

   ภาพข่าว

“สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สืบสานวัฒนธรรมไทยในกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

PA-Visit 2019 : Professor Banchong Mahasavariya, Acting President of Mahidol University, along with Mahidol University administrative board visited the Molecular Biosciences Institute to follow up on the Institute’s performance (PA-Visit) for the fiscal year 2019.

Meet the Director # 5th :   “The challenging goals are to continue advancing the quality of research, which creates value for the society and to continue developing efficient management system that, in turn, provides the staff with stability and sustainable progress”

Congratulations! Prof.Dr.Banthit Chetsawang has been honored with Mahidol Alumni Achievement 2018

 Congratulations! Dr.Pranee Fucharoen has been honored with Mahidol Thayakorn Awards 2018

  Congratulations to Assoc. Prof. Dr. Panat Anuracpreeda

    Congratulations: Poochit Nonejuie, Ph.D.

   Congratulations

    Mahidol Day: Sep. 24, 2018

    Congratulations

   Congratulations

    Mahidol Award 2018

   Congratulations

   Congratulations

   Congratulations

   รับชม VDO งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ในหัวข้อ “Engineering viruses and microbes: turning our foes to friends”

  จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

   ข่าวเก่า 

  Special Seminar

  Special Seminar

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา

    ขอเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ และสายสนับสนุนทั่วไปเข้ารับฟังการชี้แจง

    Welcome : The President of Mahidol University and the administrative board

   โครงการงานจ้างปรับปรุงน้ำรั่วซึมเข้าอาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน [ตั้งแต่ 17 – 24 ธ.ค.2561]

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่า

    เชิญร่วมฟัง แนะนำการใช้งานระบบลาออนไลน์ – December 24, 2018

   ต้องการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม

   Meet the director # 5 th