ภาพข่าว

    Congratulations: Poochit Nonejuie, Ph.D.

   Congratulations

    Mahidol Day: Sep. 24, 2018

    Congratulations

   Congratulations

    Mahidol Award 2018

   Congratulations

   Congratulations

   Congratulations

   รับชม VDO งานประชุมวิชาการประจำปี 2561

ในหัวข้อ “Engineering viruses and microbes: turning our foes to friends”

  จัดกิจกรรมซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561