Homeการศึกษา/การสมัคร
พันธุศาสตร์ระดับโมเลกุลและพันธุวิศวกรรมศาสตร์ ประสาทวิทยาศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบ


  กิจกรรมที่กำลังมาถึง

   ต้องการให้เช่าพื้นที่ สำหรับร้านกาแฟและเครื่องดื่ม

   ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างไรให้คุ้มค่า

    เชิญร่วมฟัง แนะนำการใช้งานระบบลาออนไลน์ – December 24, 2018

   Meet the director # 5 th

   Online application open Now – April 30, 2019

   MB Science Fair 2019

   Genome Engineering using CRISPR/Cas9 system

   ภาพข่าว

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย

   ขอแสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการสถาบันในโอกาสได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ

    งานวางพวงมาลา “วันมหิดล” : วันที่ 24 กันยายน 2561

    ขอแสดงความยินดี : ผู้ได้รับเกียรติบัตรจากการได้เข้าร่วมการนำเสนอโปสเตอร์ผลการดำเนินงานยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ฯ

   ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักวิจัยสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ในโอกาสได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

    รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการประดิษฐ์และนวัตกรรม ผลงานการประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “ผลิตภัณฑ์และวิธีการเสริมแคลเซียมสำหรับแม่ที่อยู่ในระหว่างให้นมบุตร